Selecteer een pagina

Als Visionair zie ik een betere wereld. Een mooiere, zachtere, liefdevollere wereld. Een wereld met minder angst en meer respect. Ik zie ook wat er moet gebeuren om die mooiere wereld te manifesteren.

Zo veel mensen op deze aardkloot zijn de verbinding met zichzelf, hun essentie en de levensenergie kwijt. Ze rennen door de waan van de dag zonder zich te beseffen wie ze werkelijk zijn en welke waardevolle impact ze zouden kúnnen maken. Die verbroken verbinding zorgt voor wrijving, frustratie en onvrede. 

Onbedoeld doorgegeven aan de kinderen. Omdat ze gewoon niet zien hoe het anders kan. Frustratie en onvrede ís de waan van de dag. De basis van onze (westerse) wereld. Frustratie en onvrede is de basis waarop keuzes gemaakt worden. Waarmee de wereld wordt bestuurd. 

Maar zo hoeft het niet te zijn…

Wat nou als licht, liefde en verbinding de basis van onze wereld zouden zijn. Als mensen hun pure potentieel als schepper van het leven zouden erkennen en benutten? Hoe zou de wereld er dán uitzien? Welke keuzes zouden dan collectief gemaakt worden?

Wat nou als mensen hun intrinsieke talenten en gaven zouden ontwikkelen. Vanuit verbinding zouden handelen naar hun persoonlijke drijfveren en gaan doen wat ze werkelijk te doen hebben?

Wat nou als mensen zélf hun allermooiste leven zouden vormgeven, op basis van hun éigen normen, waarden, talenten en drijfveren en automatisch anderen zouden inspireren hetzelfde te doen. Als ál die mensen vanuit hun eigen bron licht, liefde en plezier zouden verspreiden. 

Dat is de wereld die ik voor me zie.

De Rebellen van het Licht zijn deze mensen.

Het zijn mensen die tegen de gevestigde orde, tegen het normaal van frustratie en onvrede in durven gaan en handelen vanuit licht en liefde. 

Ze zijn niet bang om op te komen “for the greater good”. Ze laten zich niet beperken door opgelegde meningen en restricties gebaseerd op angst, maar ze gaan hun éigen weg. Ze trekken hun éigen plan.

Ze zijn hier om licht, liefde en plezier te verspreiden in de wereld, op hun eigen unieke manier, vanuit hun persoonlijke talenten, gaven en drijfveren. Omdat dát de bedoeling voor hen is.

Ieder lichtje dat ontwaakt heeft de potentie duizenden andere lichtjes te ontsteken. Waar licht is, is geen plek voor duister.

Het is mijn taak in dit leven om deze lichtjes te ontwaken en te verspreiden. En als jij tot hier bent gekomen weet ik dat dat ook voor jou de bedoeling is!

Het is de bedoeling dat jij de verbinding maakt met je ware zelf. Dat je jouw unieke gaven en talenten gaat ontwikkelen. Gaat handelen naar jouw drijfveren en gaat doen wat er aan je trekt. Wat voor jóu belangrijk is. Zodat ook jij op jouw eigen unieke manier licht, liefde en plezier gaat verspreiden en een waardevolle bijdrage levert aan het “verlichten” van deze wereld. 

Het Rebellen van het Licht Traject is een traject dat er volledig op gericht is jouw verbinding met de bron te herstellen. Je (her)ontdekt je initiële levensdoel en bouwt daar je bedrijf omheen. Van binnen naar buiten, omdat daar je éigen licht het allergrootst van gaat schijnen en je het allermeest van waarde bent voor je klanten, je omgeving en de wereld. Omdat het DE BEDOELING is dat je je levensmissie gaat LÉVEN.

Voel jij een HELL YES! Na het lezen van deze blog? 

Plan gratis en vrijblijvend een 1-op-1 afstemsessie in om te ontdekken of het Rebellen van het Licht Traject is wat jij nu nodig hebt om je eigen licht groots te laten schijnen.